Quantcast

Zastrzeżenie

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje są dostarczane przez firmę PC-Builds.com i chociaż staramy się, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do witryny lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny .

Za pośrednictwem tej witryny internetowej można łączyć się z innymi witrynami internetowymi, które nie są kontrolowane przez firmę PC-Builds.com. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała bez zarzutu. Jednak PC-Builds.com nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na zrzeczenie się odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki. Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe i logo są własnością ich odpowiednich właścicieli.

×