Chào mừng bạn đến với
PC Builds
cổng web

Kiểm tra máy tính chất lượng cao của chúng tôi!

Máy tính của chúng tôi

Chúng tôi đã tạo ra nhiều máy tính sẽ giúp bạn tạo ra một chiếc PC hoàn hảo

Processor image
Bộ xử lý Processor image
Yêu cầu
Card đồ họa Graphic card image
Yêu cầu
Graphic card image
Mục đích
Yêu cầu
Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ chung

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Gaming astronaut image
Trò chơi điện tử
Yêu cầu
Độ phân giải màn hình Screen resolution image
Yêu cầu
Screen resolution image

Trò chơi được xếp hạng nhiều nhất

Card đồ họa phổ biến

Lưu ý: Chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng từ các giao dịch mua đủ điều kiện được thực hiện thông qua liên kết tới các nhà bán lẻ tham gia trên trang web này.

Card đồ họa máy tính để bàn mạnh nhất

Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4090

Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4090

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
TDP
Tổng điểm 100000
Tổng điểm 100000
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4080

Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4080

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
TDP
Tổng điểm 94473
Tổng điểm 94473
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4080 SUPER

Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4080 SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q1 2024
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2295 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
TDP
Tổng điểm 94206
Tổng điểm 94206
2295 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q1 2024
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2340 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
285 W
TDP
Tổng điểm 90798
Tổng điểm 90798
2340 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
285 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4070 Ti

Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4070 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2310 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
285 W
TDP
Tổng điểm 90441
Tổng điểm 90441
2310 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
285 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Radeon RX 7900 XTX

Biểu trưng AMD

Radeon RX 7900 XTX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
TDP
Tổng điểm 89298
Tổng điểm 89298
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4070 SUPER

Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 4070 SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q1 2024
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1980 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
220 W
TDP
Tổng điểm 88704
Tổng điểm 88704
1980 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
220 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 3090 Ti

Biểu trưng NVIDIA

GeForce RTX 3090 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
TDP
Tổng điểm 87636
Tổng điểm 87636
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Radeon RX 7900 XT

Biểu trưng AMD

Radeon RX 7900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
TDP
Tổng điểm 86212
Tổng điểm 86212
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA Biểu trưng NVIDIA

RTX 6000 Ada Generation

Biểu trưng NVIDIA

RTX 6000 Ada Generation

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
915 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
300 W
TDP
Tổng điểm 85940
Tổng điểm 85940
915 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP

Bộ xử lý phổ biến

Lưu ý: Chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng từ các giao dịch mua đủ điều kiện được thực hiện thông qua liên kết tới các nhà bán lẻ tham gia trên trang web này.

Bộ xử lý máy tính để bàn mạnh mẽ nhất

Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 7995WX

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 7995WX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2023
Ra mắt
sTR5
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
96
Lõi
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
192
Chủ đề
350 W
TDP
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 100000
Tổng điểm 100000
2,5 GHz
Cái đồng hồ
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
96
Lõi
192
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 7985WX

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 7985WX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2023
Ra mắt
sTR5
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
350 W
TDP
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 97152
Tổng điểm 97152
3,2 GHz
Cái đồng hồ
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper 7980X

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper 7980X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2023
Ra mắt
sTR5
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
350 W
TDP
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 96574
Tổng điểm 96574
3,2 GHz
Cái đồng hồ
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 7975WX

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 7975WX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2023
Ra mắt
sTR5
Ổ cắm
4 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
5,3 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
350 W
TDP
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 89103
Tổng điểm 89103
4 GHz
Cái đồng hồ
5,3 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 5995WX

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 5995WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
2,7 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 88141
Tổng điểm 88141
2,7 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 3995WX

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 3995WX

Desktop
Được dùng trong
Q3 2020
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
2,7 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
4,2 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 85834
Tổng điểm 85834
2,7 GHz
Cái đồng hồ
4,2 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper 7960X

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper 7960X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2023
Ra mắt
sTR5
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
5,3 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Chủ đề
350 W
TDP
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 85502
Tổng điểm 85502
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,3 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper 3990X

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper 3990X

Desktop
Được dùng trong
Q1 2020
Ra mắt
sTRX4
Ổ cắm
2,9 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
128
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 85143
Tổng điểm 85143
2,9 GHz
Cái đồng hồ
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,6 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 83763
Tổng điểm 83763
3,6 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Biểu trưng AMD

Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,8 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Chủ đề
280 W
TDP
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 81096
Tổng điểm 81096
3,8 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề