Chào mừng bạn đến với
PC Builds
cổng web

Kiểm tra máy tính chất lượng cao của chúng tôi!

Máy tính của chúng tôi

Chúng tôi đã tạo ra nhiều máy tính sẽ giúp bạn tạo ra một chiếc PC hoàn hảo

Processor image
Bộ xử lý Processor image
Yêu cầu
Card đồ họa Graphic card image
Yêu cầu
Graphic card image
Mục đích
Yêu cầu
Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ chung

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Gaming astronaut image
Trò chơi điện tử
Yêu cầu
Độ phân giải màn hình Screen resolution image
Yêu cầu
Screen resolution image

Trò chơi được xếp hạng nhiều nhất

Thẻ đồ họa mới nhất

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
TDP
Tổng điểm 100000
Tổng điểm 100000
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
TDP
Tổng điểm 74884
Tổng điểm 74884
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX

Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
TDP
Tổng điểm 54445
Tổng điểm 54445
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT

Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
TDP
Tổng điểm 42363
Tổng điểm 42363
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core

Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core

Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core

Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
Tổng điểm 11123
Tổng điểm 11123
Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core

Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core

Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core

Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
Tổng điểm 5446
Tổng điểm 5446
Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800H Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800H Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800H

Radeon Ryzen 7 6800H

Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800H

Radeon Ryzen 7 6800H

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
Tổng điểm 5423
Tổng điểm 5423
Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 6900HX Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 6900HX Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 6900HX

Radeon Ryzen 9 6900HX

Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 9 6900HX

Radeon Ryzen 9 6900HX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
Tổng điểm 5355
Tổng điểm 5355
Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 PRO 6850U Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 PRO 6850U Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 PRO 6850U

Radeon Ryzen 7 PRO 6850U

Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 PRO 6850U

Radeon Ryzen 7 PRO 6850U

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
Tổng điểm 5251
Tổng điểm 5251
Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800U Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800U Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800U

Radeon Ryzen 7 6800U

Biểu trưng AMD Radeon Ryzen 7 6800U

Radeon Ryzen 7 6800U

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
Tổng điểm 5193
Tổng điểm 5193

Bộ vi xử lý mới nhất

Biểu trưng Intel Core i9-13900KS Biểu trưng Intel Core i9-13900KS Biểu trưng Intel Core i9-13900KS

Core i9-13900KS

Biểu trưng Intel Core i9-13900KS

Core i9-13900KS

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
LGA1700
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
6 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 15552
Tổng điểm 15552
3,2 GHz
Cái đồng hồ
6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900 Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900 Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
3,7 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
65 W
TDP
65 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8814
Tổng điểm 8814
3,7 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i5-13400F Biểu trưng Intel Core i5-13400F Biểu trưng Intel Core i5-13400F

Core i5-13400F

Biểu trưng Intel Core i5-13400F

Core i5-13400F

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
10
Lõi
4,6 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Chủ đề
65 W
TDP
65 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 3510
Tổng điểm 3510
2,5 GHz
Cái đồng hồ
4,6 GHz
Đồng hồ Turbo
10
Lõi
16
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900KF Biểu trưng Intel Core i9-13900KF Biểu trưng Intel Core i9-13900KF

Core i9-13900KF

Biểu trưng Intel Core i9-13900KF

Core i9-13900KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 13712
Tổng điểm 13712
3 GHz
Cái đồng hồ
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700K Biểu trưng Intel Core i7-13700K Biểu trưng Intel Core i7-13700K

Core i7-13700K

Biểu trưng Intel Core i7-13700K

Core i7-13700K

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 8102
Tổng điểm 8102
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700KF Biểu trưng Intel Core i7-13700KF Biểu trưng Intel Core i7-13700KF

Core i7-13700KF

Biểu trưng Intel Core i7-13700KF

Core i7-13700KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 7940
Tổng điểm 7940
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i5-13600KF Biểu trưng Intel Core i5-13600KF Biểu trưng Intel Core i5-13600KF

Core i5-13600KF

Biểu trưng Intel Core i5-13600KF

Core i5-13600KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
14
Lõi
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
20
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 5653
Tổng điểm 5653
3,5 GHz
Cái đồng hồ
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
14
Lõi
20
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700X Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700X Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700X

Ryzen 7 7700X

Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700X

Ryzen 7 7700X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,5 GHz
Cái đồng hồ
8
Lõi
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Chủ đề
105 W
TDP
105 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 5242
Tổng điểm 5242
4,5 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
8
Lõi
16
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X

Ryzen 9 7950X

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X

Ryzen 9 7950X

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,5 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
170 W
TDP
170 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 15870
Tổng điểm 15870
4,5 GHz
Cái đồng hồ
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900K Biểu trưng Intel Core i9-13900K Biểu trưng Intel Core i9-13900K

Core i9-13900K

Biểu trưng Intel Core i9-13900K

Core i9-13900K

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Chủ đề
125 W
TDP
125 W
Nhiệt kế điện TDP
Tổng điểm 13872
Tổng điểm 13872
3 GHz
Cái đồng hồ
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề