Quantcast

Bộ vi xử lý

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900

Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900

Thông số kỹ thuật thành phần

Desktop
Được dùng trong
AMD
Nhà máy
AM5
Ổ cắm
Q1 2023
Ra mắt
AMD Ryzen 9
Tên sê-ri
Raphael
Họ chính
3,7 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
65 W
Công suất thiết kế nhiệt (TDP)
5 nm
Kỹ thuật in thạch bản
12 × 32 kB
L1 Bộ nhớ đệm hướng dẫn
12 × 32 kB
L1 Bộ nhớ đệm dữ liệu
12 × 1 MB
L2 Bộ nhớ đệm
1 × 64 MB
L3 Bộ nhớ đệm
Đúng
ECC được hỗ trợ
Đúng
Hỗ trợ đa luồng
Radeon
GPU tích hợp
Tổng điểm 8781
Điểm chuẩn 38912
Điểm chuỗi đơn 4178.1
Bằng chứng trong tương lai 100%

Về AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 là bộ xử lý do AMD sản xuất và ra mắt vào Q1 2023. Nó đang sử dụng ổ cắm AM5. Nó có 12 lõi và 24 luồng với xung nhịp 3.7 GHz có thể tự tăng xung nhịp lên 5.4 GHz. Bộ xử lý này được sử dụng trong các thiết bị Máy tính để bàn và có thể tiêu thụ năng lượng lên đến 65 watt.

Hiệu suất thành phần

35576.3 MB/s
Mã hóa dữ liệu
564.7 MB/s
Nén dữ liệu
71.7 ngàn/s
Sắp xếp đối tượng chuỗi
346.2 hàng triệu/s
Thế hệ số nguyên tố
168265 hàng triệu/s
Phép toán toán học (số nguyên)
98558.2 hàng triệu/s
Phép toán toán học (float)

Thẻ đồ họa tương thích

Thẻ đồ họa hoạt động tốt nhất với độ phân giải Ryzen 9 7900 on 1920 × 1080 (FHD (1080p)) trong các tác vụ chung.

Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 6950 XT

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1925 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1925 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
335 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1370 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
1370 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1825 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1825 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3090

Desktop
Được dùng trong
Q3 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1400 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1400 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1260 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
1260 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2015 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
2015 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2310 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
2310 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
285 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1575 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1575 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
290 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A5000 Biểu trưng NVIDIA RTX A5000

RTX A5000

Workstation
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1170 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1170 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
230 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A6000 Biểu trưng NVIDIA RTX A6000

RTX A6000

Workstation
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1410 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
1410 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1500 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1500 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
220 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6800 Biểu trưng AMD Radeon RX 6800

Radeon RX 6800

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1815 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1815 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q3 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1350 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
1350 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6750 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6750 XT

Radeon RX 6750 XT

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2150 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
2150 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A4500 Biểu trưng NVIDIA RTX A4500

RTX A4500

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
1050 MHz
Đồng hồ lõi
20 MB
Kỉ niệm
1050 MHz
Đồng hồ lõi
20 MB
Kỉ niệm
200 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3060 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1410 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1410 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
200 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro GV100 Biểu trưng NVIDIA Quadro GV100

Quadro GV100

Workstation
Được dùng trong
Q1 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1132 MHz
Đồng hồ lõi
32768 MB
Kỉ niệm
1132 MHz
Đồng hồ lõi
32768 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN RTX Biểu trưng NVIDIA TITAN RTX

TITAN RTX

Workstation
Được dùng trong
Q4 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1350 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1350 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
280 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 XT

Radeon RX 6700 XT

Desktop
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2321 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
2321 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
230 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 8000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 8000

Quadro RTX 8000

Workstation
Được dùng trong
Q1 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1395 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
1395 MHz
Đồng hồ lõi
49152 MB
Kỉ niệm
260 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

GeForce RTX 2080 SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1650 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1650 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN V Biểu trưng NVIDIA TITAN V

TITAN V

Desktop
Được dùng trong
Q4 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1200 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
1200 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 6000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 6000

Quadro RTX 6000

Workstation
Được dùng trong
Q4 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1440 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1440 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
295 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon PRO W6800 Biểu trưng AMD Radeon PRO W6800

Radeon PRO W6800

Workstation
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
2075 MHz
Đồng hồ lõi
32 MB
Kỉ niệm
2075 MHz
Đồng hồ lõi
32 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp

TITAN Xp

Desktop
Được dùng trong
Q2 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6700 Biểu trưng AMD Radeon RX 6700

Radeon RX 6700

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
2132 MHz
Đồng hồ lõi
10 MB
Kỉ niệm
2132 MHz
Đồng hồ lõi
10 MB
Kỉ niệm
220 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION Biểu trưng NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION

TITAN Xp COLLECTORS EDITION

Desktop
Được dùng trong
Q4 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
1405 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA RTX A4000 Biểu trưng NVIDIA RTX A4000

RTX A4000

Workstation
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
735 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
735 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
140 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6850M XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6850M XT

Radeon RX 6850M XT

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2080

Desktop
Được dùng trong
Q3 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1515 MHz
Đồng hồ lõi
8096 MB
Kỉ niệm
1515 MHz
Đồng hồ lõi
8096 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1480 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
1480 MHz
Đồng hồ lõi
11264 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
2230 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

GeForce RTX 2070 SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
215 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6650 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6650 XT

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x8
Bo mạch chủ Bus
2055 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
2055 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
176 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3060

Desktop
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1320 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
1320 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
170 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT

Radeon RX 5700 XT

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1605 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
225 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon VII Biểu trưng AMD Radeon VII

Radeon VII

Desktop
Được dùng trong
Q1 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1400 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1400 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

GeForce RTX 2060 SUPER

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1407 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1407 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
175 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Biểu trưng AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary

Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary

Desktop
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1680 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1680 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
235 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6600 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6600 XT

Radeon RX 6600 XT

Desktop
Được dùng trong
Q3 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x8
Bo mạch chủ Bus
1968 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1968 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
160 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 5000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 5000

Quadro RTX 5000

Workstation
Được dùng trong
Q1 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1620 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1620 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
230 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 2070

GeForce RTX 2070

Desktop
Được dùng trong
Q4 2018
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1410 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1410 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
175 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon Pro W5700 Biểu trưng AMD Radeon Pro W5700

Radeon Pro W5700

Desktop
Được dùng trong
Q1 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1243 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1243 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
205 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro P6000 Biểu trưng NVIDIA Quadro P6000

Quadro P6000

Workstation
Được dùng trong
Q4 2016
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1417 MHz
Đồng hồ lõi
24000 MB
Kỉ niệm
1417 MHz
Đồng hồ lõi
24000 MB
Kỉ niệm
250 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro GP100 Biểu trưng NVIDIA Quadro GP100

Quadro GP100

Workstation
Được dùng trong
Q2 2017
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1328 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1328 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
235 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 4000 Biểu trưng NVIDIA Quadro RTX 4000

Quadro RTX 4000

Workstation
Được dùng trong
Q1 2019
Ra mắt
PCIe 3.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1005 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
1005 MHz
Đồng hồ lõi
8192 MB
Kỉ niệm
160 W
Nhiệt kế điện TDP

Số khung hình trung bình trên giây

Ryzen 9 7900 có thể chạy trò chơi với số khung hình trên giây từ 226.7 FPS đến 686.2 FPS tùy thuộc vào cài đặt trò chơi.

  • Trên các cài đặt cực đoan, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 226.7 FPS .
  • Ở cài đặt cao, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 438.8 FPS .
  • Ở cài đặt trung bình, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 551.2 FPS .
  • Ở các cài đặt thấp, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 686.2 FPS .

Số khung hình trên giây máy tính

Trò chơi Grand Theft Auto V

Bộ xử lý AMD Ryzen 9 7900

Số khung hình mỗi giây cho AMD Ryzen 9 7900 bộ xử lý trong Grand Theft Auto V trò chơi. Khi không có tắc nghẽn trong cấu hình, AMD Ryzen 9 7900 có thể đạt được từ 294.6 FPS lên đến 1755.7 FPS khung hình mỗi giây trong khi chạy Grand Theft Auto V trò chơi.

  • Trên cài đặt cực đoan AMD Ryzen 9 7900 có thể đạt được từ 294.6 FPS đến 579.9 FPS , với mức trung bình khoảng 398.7 FPS .
  • Ở cài đặt cao AMD Ryzen 9 7900 có thể đạt được từ 570.2 FPS đến 1122.6 FPS , với mức trung bình khoảng 771.7 FPS .
  • Trên cài đặt trung bình AMD Ryzen 9 7900 có thể đạt được từ 716.4 FPS đến 1410.3 FPS , với mức trung bình khoảng 969.5 FPS .
  • Ở cài đặt thấp, AMD Ryzen 9 7900 có thể đạt được từ 891.8 FPS đến 1755.7 FPS , với mức trung bình khoảng 1207.0 FPS .

Bộ xử lý tương tự

Biểu trưng AMD EPYC 7502P Biểu trưng AMD EPYC 7502P

EPYC 7502P

Server
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
180 W
Nhiệt kế điện TDP
2,5 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13980HX Biểu trưng Intel Core i9-13980HX

Core i9-13980HX

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCBGA1964
Ổ cắm
24
Lõi
55 W
Nhiệt kế điện TDP
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
4 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900 Biểu trưng Intel Core i9-13900

Core i9-13900

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
2 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700K Biểu trưng Intel Core i7-13700K

Core i7-13700K

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700KF Biểu trưng Intel Core i7-13700KF

Core i7-13700KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900HX Biểu trưng Intel Core i9-13900HX

Core i9-13900HX

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCBGA1964
Ổ cắm
24
Lõi
55 W
Nhiệt kế điện TDP
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D

Ryzen 9 7900X3D

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5 (LGA 1718)
Ổ cắm
4,4 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
120 W
Nhiệt kế điện TDP
4,4 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 73F3 Biểu trưng AMD EPYC 73F3

EPYC 73F3

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
240 W
Nhiệt kế điện TDP
3,5 GHz
Cái đồng hồ
4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5950X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
AM4
Ổ cắm
3,4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
105 W
Nhiệt kế điện TDP
3,4 GHz
Cái đồng hồ
4,9 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Thiết lập cấu hình
Độ phân giải màn hình Screen resolution image
Yêu cầu
Screen resolution image
Gaming astronaut image
Trò chơi điện tử
Yêu cầu
Mục đích
Yêu cầu
Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ chung

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

×