Máy tính FPS - Bạn có thể chạy nó không?

Cấu hình máy tính

Processor image
Bộ xử lý
Yêu cầu
Card đồ họa
Yêu cầu
Graphic card image
Mục đích
Yêu cầu
Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ chung

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Gaming astronaut image
Trò chơi điện tử
Yêu cầu
Độ phân giải màn hình
Yêu cầu
Screen resolution image