Quantcast

Thẻ đồ họa

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070 Ti

Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Thông số kỹ thuật thành phần

Desktop
Được dùng trong
NVIDIA
Nhà máy
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
Q1 2023
Ra mắt
12288 MB
Kỉ niệm
2310 MHz
Đồng hồ lõi
2385 - 2790 MHz
Đồng hồ tăng tốc
21000 MHz
Đồng hồ hiệu quả
OpenGL 4,6
OpenGL
285 - 300 W
Công suất thiết kế nhiệt (TDP)
297 - 356 mm
Chiều dài
3
Quạt làm mát
2 - 3
Khe trường hợp
G-Sync
Đồng bộ hóa khung hình
Tổng điểm 55192
Điểm chuẩn 80583
Điểm chuẩn 2D 1213.2
Bằng chứng trong tương lai 100%

Về NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti là thẻ đồ họa do NVIDIA sản xuất và ra mắt vào Q1 2023. Nó sử dụng loại xe buýt PCIe 4.0 x16. Nó có xung nhịp lõi là 2310 MHz và bộ nhớ 12288 MB (12GB). Nó hỗ trợ OpenGL 4.6. Thẻ đồ họa này được sử dụng trong các thiết bị Máy tính để bàn và có thể tiêu thụ năng lượng lên đến 285 watt.

Hiệu suất thành phần

392.4 FPS
Trung bình DirectX Màn biểu diễn
343.9 FPS
DirectX 9 Màn biểu diễn
433.8 FPS
DirectX 10 Màn biểu diễn
681.4 FPS
DirectX 11 Màn biểu diễn
110.3 FPS
DirectX 12 Màn biểu diễn
21133.5 hoạt động/s
Máy tính thẻ đồ họa

Bộ xử lý tương thích

Bộ xử lý hoạt động tốt nhất với độ phân giải GeForce RTX 4070 Ti on 1920 × 1080 (FHD (1080p)) trong các tác vụ chung.

Biểu trưng AMD EPYC 74F3 Biểu trưng AMD EPYC 74F3

EPYC 74F3

Server
Được dùng trong
Q4 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
240 W
Nhiệt kế điện TDP
3,2 GHz
Cái đồng hồ
4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900K Biểu trưng Intel Core i9-13900K

Core i9-13900K

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
3 GHz
Cái đồng hồ
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900KF Biểu trưng Intel Core i9-13900KF

Core i9-13900KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
3 GHz
Cái đồng hồ
5,8 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7443P Biểu trưng AMD EPYC 7443P

EPYC 7443P

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,9 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
200 W
Nhiệt kế điện TDP
2,9 GHz
Cái đồng hồ
4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900F Biểu trưng Intel Core i9-13900F

Core i9-13900F

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
2 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3960X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3960X

Ryzen Threadripper 3960X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2019
Ra mắt
sTRX4
Ổ cắm
3,8 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
3,8 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7702P Biểu trưng AMD EPYC 7702P

EPYC 7702P

Server
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
200 W
Nhiệt kế điện TDP
2 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900KS Biểu trưng Intel Core i9-13900KS

Core i9-13900KS

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
LGA1700
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
3,2 GHz
Cái đồng hồ
6 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX

Ryzen Threadripper PRO 3975WX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
3,5 GHz
Cái đồng hồ
4,2 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X

Ryzen 9 7900X

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,7 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
170 W
Nhiệt kế điện TDP
4,7 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3970X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3970X

Ryzen Threadripper 3970X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2019
Ra mắt
sTRX4
Ổ cắm
3,7 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
3,7 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X

Ryzen 9 7950X

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,5 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
170 W
Nhiệt kế điện TDP
4,5 GHz
Cái đồng hồ
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X3D Biểu trưng AMD Ryzen 9 7950X3D

Ryzen 9 7950X3D

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
120 W
Nhiệt kế điện TDP
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900X3D

Ryzen 9 7900X3D

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5 (LGA 1718)
Ổ cắm
4,4 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
120 W
Nhiệt kế điện TDP
4,4 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-13900 Biểu trưng Intel Core i9-13900

Core i9-13900

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
2 GHz
Cái đồng hồ
5,6 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7742 Biểu trưng AMD EPYC 7742

EPYC 7742

Server
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,3 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
225 W
Nhiệt kế điện TDP
2,3 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Ryzen Threadripper PRO 5955WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
4 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Ryzen Threadripper PRO 5965WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,8 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
3,8 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7502P Biểu trưng AMD EPYC 7502P

EPYC 7502P

Server
Được dùng trong
Q3 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
180 W
Nhiệt kế điện TDP
2,5 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900 Biểu trưng AMD Ryzen 9 7900

Ryzen 9 7900

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
3,7 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
3,7 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7543P Biểu trưng AMD EPYC 7543P

EPYC 7543P

Server
Được dùng trong
Q3 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,8 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
225 W
Nhiệt kế điện TDP
2,8 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700K Biểu trưng Intel Core i7-13700K

Core i7-13700K

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700KF Biểu trưng Intel Core i7-13700KF

Core i7-13700KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
4,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
4,2 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 73F3 Biểu trưng AMD EPYC 73F3

EPYC 73F3

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
240 W
Nhiệt kế điện TDP
3,5 GHz
Cái đồng hồ
4 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5950X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
AM4
Ổ cắm
3,4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
105 W
Nhiệt kế điện TDP
3,4 GHz
Cái đồng hồ
4,9 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7702 Biểu trưng AMD EPYC 7702

EPYC 7702

Server
Được dùng trong
Q2 2020
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
200 W
Nhiệt kế điện TDP
2 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900KS Biểu trưng Intel Core i9-12900KS

Core i9-12900KS

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
LGA 1700
Ổ cắm
3,4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
150 W
Nhiệt kế điện TDP
3,4 GHz
Cái đồng hồ
5,5 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700F Biểu trưng Intel Core i7-13700F

Core i7-13700F

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2,1 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
2,1 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7313P Biểu trưng AMD EPYC 7313P

EPYC 7313P

Server
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
155 W
Nhiệt kế điện TDP
3 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7402P Biểu trưng AMD EPYC 7402P

EPYC 7402P

Server
Được dùng trong
Q4 2019
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,8 GHz
Cái đồng hồ
24
Lõi
180 W
Nhiệt kế điện TDP
2,8 GHz
Cái đồng hồ
3,4 GHz
Đồng hồ Turbo
24
Lõi
48
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900K Biểu trưng Intel Core i9-12900K

Core i9-12900K

Desktop
Được dùng trong
Q4 2021
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
241 W
Nhiệt kế điện TDP
3,2 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900KF Biểu trưng Intel Core i9-12900KF

Core i9-12900KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2021
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,2 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
241 W
Nhiệt kế điện TDP
3,2 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7551P Biểu trưng AMD EPYC 7551P

EPYC 7551P

Server
Được dùng trong
Q1 2018
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
180 W
Nhiệt kế điện TDP
2 GHz
Cái đồng hồ
3 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX

Ryzen Threadripper PRO 5945WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
4,1 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
4,1 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Ryzen Threadripper PRO 5975WX

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,6 GHz
Cái đồng hồ
32
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
3,6 GHz
Cái đồng hồ
4,5 GHz
Đồng hồ Turbo
32
Lõi
64
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7313 Biểu trưng AMD EPYC 7313

EPYC 7313

Server
Được dùng trong
Q3 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
3 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
155 W
Nhiệt kế điện TDP
3 GHz
Cái đồng hồ
3,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng AMD EPYC 7643 Biểu trưng AMD EPYC 7643

EPYC 7643

Server
Được dùng trong
Q1 2021
Ra mắt
SP3
Ổ cắm
2,3 GHz
Cái đồng hồ
48
Lõi
225 W
Nhiệt kế điện TDP
2,3 GHz
Cái đồng hồ
3,6 GHz
Đồng hồ Turbo
48
Lõi
96
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX

Ryzen Threadripper PRO 3955WX

Desktop
Được dùng trong
Q3 2020
Ra mắt
sWRX8
Ổ cắm
3,9 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
3,9 GHz
Cái đồng hồ
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Xeon W-3275M Biểu trưng Intel Xeon W-3275M

Xeon W-3275M

Server
Được dùng trong
Q1 2020
Ra mắt
FCLGA3647
Ổ cắm
2,5 GHz
Cái đồng hồ
28
Lõi
205 W
Nhiệt kế điện TDP
2,5 GHz
Cái đồng hồ
4,4 GHz
Đồng hồ Turbo
28
Lõi
56
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-13700 Biểu trưng Intel Core i7-13700

Core i7-13700

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2,1 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
2,1 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 5900X Biểu trưng AMD Ryzen 9 5900X

Ryzen 9 5900X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
AM4
Ổ cắm
3,7 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
105 W
Nhiệt kế điện TDP
3,7 GHz
Cái đồng hồ
4,8 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 9 3950X Biểu trưng AMD Ryzen 9 3950X

Ryzen 9 3950X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2019
Ra mắt
AM4
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
105 W
Nhiệt kế điện TDP
3,5 GHz
Cái đồng hồ
4,7 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
32
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i5-13600K Biểu trưng Intel Core i5-13600K

Core i5-13600K

Desktop
Được dùng trong
Q3 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
14
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
3,5 GHz
Cái đồng hồ
5,2 GHz
Đồng hồ Turbo
14
Lõi
20
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i5-13600KF Biểu trưng Intel Core i5-13600KF

Core i5-13600KF

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,5 GHz
Cái đồng hồ
14
Lõi
125 W
Nhiệt kế điện TDP
3,5 GHz
Cái đồng hồ
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
14
Lõi
20
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900F Biểu trưng Intel Core i9-12900F

Core i9-12900F

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2,4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
2,4 GHz
Cái đồng hồ
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700X Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700X

Ryzen 7 7700X

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
4,5 GHz
Cái đồng hồ
8
Lõi
105 W
Nhiệt kế điện TDP
4,5 GHz
Cái đồng hồ
5,4 GHz
Đồng hồ Turbo
8
Lõi
16
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3990X Biểu trưng AMD Ryzen Threadripper 3990X

Ryzen Threadripper 3990X

Desktop
Được dùng trong
Q1 2020
Ra mắt
sTRX4
Ổ cắm
2,9 GHz
Cái đồng hồ
64
Lõi
280 W
Nhiệt kế điện TDP
2,9 GHz
Cái đồng hồ
4,3 GHz
Đồng hồ Turbo
64
Lõi
128
Chủ đề
Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700 Biểu trưng AMD Ryzen 7 7700

Ryzen 7 7700

Desktop
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
AM5
Ổ cắm
3,8 GHz
Cái đồng hồ
8
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
3,8 GHz
Cái đồng hồ
5,3 GHz
Đồng hồ Turbo
8
Lõi
16
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i9-12900 Biểu trưng Intel Core i9-12900

Core i9-12900

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
2,4 GHz
Cái đồng hồ
16
Lõi
65 W
Nhiệt kế điện TDP
2,4 GHz
Cái đồng hồ
5,1 GHz
Đồng hồ Turbo
16
Lõi
24
Chủ đề
Biểu trưng Intel Core i7-12700K Biểu trưng Intel Core i7-12700K

Core i7-12700K

Desktop
Được dùng trong
Q4 2021
Ra mắt
FCLGA1700
Ổ cắm
3,6 GHz
Cái đồng hồ
12
Lõi
190 W
Nhiệt kế điện TDP
3,6 GHz
Cái đồng hồ
5 GHz
Đồng hồ Turbo
12
Lõi
20
Chủ đề

Số khung hình trung bình trên giây

GeForce RTX 4070 Ti có thể chạy trò chơi với số khung hình trên giây từ 562.9 FPS đến 1602.3 FPS tùy thuộc vào cài đặt trò chơi.

  • Trên các cài đặt cực đoan, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 562.9 FPS .
  • Ở cài đặt cao, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 1074.2 FPS .
  • Ở cài đặt trung bình, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 1159.6 FPS .
  • Ở các cài đặt thấp, bộ xử lý này có thể đạt được mức trung bình khoảng 1602.3 FPS .

Số khung hình trên giây máy tính

Trò chơi Grand Theft Auto V

Độ phân giải màn hình 1920 × 1080 (FHD (1080p))

Card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Số khung hình mỗi giây cho NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti thẻ đồ họa trong Grand Theft Auto V trò chơi có độ phân giải 1920 × 1080 (FHD (1080p)). Khi không có tắc nghẽn trong cấu hình, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti có thể đạt được từ 321.5 FPS lên đến 2299.5 FPS khung hình mỗi giây trong khi chạy trò chơi Grand Theft Auto V ở độ phân giải 1920 x 1080 (FHD (1080p)).

  • Trên cài đặt cực đoan NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti có thể đạt được từ 321.5 FPS đến 807.8 FPS , với mức trung bình khoảng 461.6 FPS .
  • Ở cài đặt cao NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti có thể đạt được từ 613.6 FPS đến 1541.7 FPS , với mức trung bình khoảng 881.0 FPS .
  • Trên cài đặt trung bình NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti có thể đạt được từ 662.3 FPS đến 1664.2 FPS , với mức trung bình khoảng 951.0 FPS .
  • Ở cài đặt thấp, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti có thể đạt được từ 915.2 FPS đến 2299.5 FPS , với mức trung bình khoảng 1314.0 FPS .

Các thẻ đồ họa tương tự

Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1855 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
355 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

GeForce RTX 3090 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q1 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1560 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
450 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
2000 MHz
Đồng hồ lõi
20480 MB
Kỉ niệm
315 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 6950 XT

Desktop
Được dùng trong
Q2 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1925 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1925 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
335 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080 Ti

Desktop
Được dùng trong
Q2 2021
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1370 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
1370 MHz
Đồng hồ lõi
12288 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Desktop
Được dùng trong
Q4 2022
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
2210 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
320 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT Biểu trưng AMD Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6900 XT

Desktop
Được dùng trong
Q4 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1825 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
1825 MHz
Đồng hồ lõi
16384 MB
Kỉ niệm
300 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3090

Desktop
Được dùng trong
Q3 2020
Ra mắt
PCIe 4.0 x16
Bo mạch chủ Bus
1400 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
1400 MHz
Đồng hồ lõi
24576 MB
Kỉ niệm
350 W
Nhiệt kế điện TDP
Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080 Biểu trưng NVIDIA GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080

Mobile
Được dùng trong
Q1 2023
Ra mắt
Thiết lập cấu hình
Độ phân giải màn hình Screen resolution image
Yêu cầu
Screen resolution image
Gaming astronaut image
Trò chơi điện tử
Yêu cầu
Mục đích
Yêu cầu
Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ chung

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Bộ xử lý Nhiệm vụ cường độ cao

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

Các nhiệm vụ chuyên sâu về thẻ đồ họa

×